Om

Träning handlar om mer än att bara se bra ut. I grunden är det fråga om att kroppen skall fungera i vardagen! Ju mer man sitter stilla desto större är risken för sjukdomar förknippade med detta. Vidare kan vikt ofta bli en fråga som bekymrar. Denna sida är till för att diskutera såväl trender som hälsa. Välkommen!